Avís Legal

El lloc web i el domini cuinessantos.com corresponen a Dalmau Interiors S.L, amb CIF B55273718 i domicili a C/ L'Aigueta, 133, de la Bisbal d’Empordà (CP 17100), adreça electrònica info@cuinessantos.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a DALMAU INTERIORS Estudi d'interiorisme i cuines Santos o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. DALMAU INTERIORS Estudi d'interiorisme i cuines Santos presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. DALMAU INTERIORS Estudi d'interiorisme i cuines Santos, autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. DALMAU INTERIORS Estudi d'interiorisme i cuines Santos es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.cuinessantos.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que DALMAU INTERIORS Estudi d'interiorisme i cuines Santos actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això DALMAU INTERIORS Estudi d'interiorisme i cuines Santos manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a DALMAU INTERIORS Estudi d'interiorisme i cuines Santos fins a la contractació expressa d’una comanda.
DALMAU INTERIORS Estudi d'interiorisme i cuines Santos es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
DALMAU INTERIORS Estudi d'interiorisme i cuines Santos no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués cor-respondre.

Per què amb Dalmau Interiors
Cuines Santos La Bisbal d'Empordà
Cuines Santos La Bisbal d'Empordà
c/ Plaça Pavicsa,9
Telf. 972 642 777
info@cuinessantos.com
Cuines Santos Figueres
Cuines Santos Figueres
C/ Lasauca num 12
Telf. 972 74 32 17
info@cuinessantos.com